İliç’te yaşanacak her can kaybının sorumlusu iktidar ve yandaşı sermayedarlardır

Ekoloji ve Tarım Komisyonumuz ile Emek Komisyonumuzun ortak açıklaması:

AKP iktidarının şirketlere iltiması, sermayenin para ve kâr hırsıyla birleşti; bunun üzerine denetimsizlik, kuralsızlık ve gelen katliamlara göz yumma eklendi ve bugün sonuçları göründüğünden de büyük bir doğa katliamına yol açtı.

Erzincan-İliç'te, atık havuzundan siyanür sızması nedeniyle bir süre kapatılıp tekrar açılan Çöpler Kompleks Madeninde meydana gelen toprak kayması ile hem geniş bir alan zehirli maden atıklarına maruz kaldı hem de şu an sayısını bilemediğimiz işçi toprak altında kaldı.

Bu, sıralı sorumluları olan bir katliamdır! Madenin işletmecisi Kanadalı şirket Anagold, madenin ortaklarından Çalık Holding ve göz göre göre gelen bu felaketin ayak seslerine göz yuman AKP iktidarı ve bürokratları bu facianın sıralı ve eşit derecede sorumlularıdır. Yaşanan toprak kayması sonucunda kanserojen etkili siyanür havaya, suya ve toprağa karışmıştır. Su kaynaklarını, geniş bir bölgedeki toprakların tamamını ve bölgedeki atmosferi zehirleyen siyanürün etkisi oldukça uzun bir süre devam edecektir. Her daim sermayenin ve şirketlerin emrine amade olan, onların bir dediğini iki etmeyen AKP iktidarı, Çöpler Kompleks Madeninin faaliyete geçtiği bölgede aktif Bingöl-Yedisu Fay Hattının bulunmasını dikkate bile almadı. Bu maden projesi, 2008’de Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu raporu aldı. Üstelik 2014 ve 2021’deki yeni ÇED raporlarıyla iki kez kapasite artışı yapıldı. Madende 2019’da siyanürlü üretimden 39 çeşit kimyasal + sülfürik asit + siyanürle üretime geçildi. Anagold, Ağustos 2023’te “ÇED gerekli değildir” kararıyla da maden sahası içindeki açık ocak alanına 5,83 hektarlık bir bölüm daha eklemek için onay aldı.

Çöpler Madeni, geçtiğimiz Haziran’da siyanür taşıyan borulardan birinin patlaması sonucu 20 metreküp siyanürlü çözeltinin çevreye yayılmasıyla kamuoyunun gündeme gelmişti. Anagold Madencilik sızıntıyı kabul ederken, sızan çözelti içindeki siyanür miktarının yaklaşık 8 kilogram olduğunu ve hızla temizlendiğini savundu. Madene 16,4 milyon lira idari para cezası verildi. Ancak Türkiye ekonomisine katkı sağladığını vurgulayan firmaya men cezası uygulanmadı. Bütün bunlar yapılırken doğa savunucularının ve bölge halkının itirazları iktidar tarafından duyulmadı.

Geçtiğimiz Ağustos ayında açıklama yapan Anagold Madencilik şirketi “Çevre, iş sağlığı ve güvenliği açısından ulusal ve uluslararası standartların uygulandığı Çöpler Maden İşletmemiz, kullanılan teknoloji ve teknikler açısından dünyanın ve ülkemizin sayılı madenleri arasında yer almaktadır” demişti. Bugün ülkemiz ve tüm dünya siyanürcü altın şirketinin işletmesindeki çevre, iş sağlığı ve güvenliğinin düzeyini görmüş oldu. Can kaybı olmamasını diliyoruz, fakat şu an sayısını bilmediğimiz maden emekçisinin toprak altında kalmış olduğu haberlerini okuyoruz. Bölgedeki halklarımıza ve maden emekçilerine geçmiş olsun diyoruz.


Doğa ve bölge halkları için tehlike olmaya devam eden bu maden ruhsatı derhal iptal edilmeli, maden ocağı kapatılmalıdır. Havaya suya ve toprağa karışmış ağır metallerin ve zehirli kimyasalların bir an önce temizlenmesi ve bu konuda etkili önlemlerin atılması için acilen adım atılmalıdır. Yığma toprağın kayması sonucunda oluşan siyanür bulutundan etkilenecek yerleşim yerlerinde kimyasal zehirlenmeye karşı halk ve çevre sağlığını gözeten önlemler derhal alınmalıdır. Bugün meydana gelen bu olay bir katliamdır! DEM Parti olarak bu katliamın tüm sorumluları hesap verene kadar konunun takipçisi olacağız.


Ekoloji ve Tarım Komisyonu
Emek Komisyonu
13 Şubat 2024