Mülteci ölümleri kaza değil cinayettir!

Göçmen ve Mülteciler Komisyonumuzun açıklaması:

Savaşlar ve yoksulluk can almaya devam ediyor. Yıllardır sık sık duyduğumuz denizde göçmen botunun battığı haberi yine günceldir. Çanakkale açıklarında batan lastik botta onlarca göçmen yaşamını yitirdi.

Yaşanan olayla ilgili detaylı bilgi olmasa da facia oldukça tanıdık. Her yıl, binlerce mültecinin ölümüne sebep olan botların denizlerde batışı ya da sınırlarda mülteci ölümleri kaza değil, cinayettir! Binlerce çocuk, kadın, genç ve yetişkinin cinayetinin failleri de, dünyada mülteciliğin ana sebebi olan savaşlar ve yoksulluğun yaratıcıları küresel sermaye ve onların yönettiği devletlerdir.

Savaşların ve yoksulluğun yaratıcıları devletler, Birleşmiş Milletler kararları gereği mültecileri kabul etme ve onlara insanca bir yaşam sağlama şöyle dursun, kendi sınırlarına yüksek duvarlar örerek kendi “keyiflerini kaçırmama” çabasındalar. Hem Avrupa Birliği ülkelerinin hem Türkiye'nin gayri insani mülteci politikaları hem göç yollarında hem geldikleri ülkelerde büyük acılara sebep olmaktadır.

Partimiz, Birleşmiş Milletleri, Avrupa Birliğini ve iktidarı mültecilerin yaşamlarını güvence altına alacak önlemleri bir an önce almaları yönünde sorumluluk almaya davet ediyor. Partimiz, ölenler ve mağdur olan insanlarla -hangi ülkeden geldiklerine, milliyetlerine, din ve inançlarına bakmaksızın- acısını paylaşıyor.

Dünyada ve Türkiye'de daha insancıl bir mülteci politikasının uygulanması için mücadelemizi sürdüreceğiz.

16 Mart 2024
DEM Parti Göçmen ve Mülteciler Komisyonu