İTİRAZ DİLEKÇELERİ (Sayım Döküm Bittikten Sonra)

1- Partimizin Çeteleye işlenmiş oylarının, Çeteledeki _Aldığı Oy Sayısı_ bölümüne olduğundan eksik yazılması

2- X Partisinin Çeteleye işlenmiş oylarının, Çeteledeki _Aldığı Oy Sayısı_ bölümüne olduğundan fazla yazılması

3- Partimizin Çeteledeki oylarının Sandık Sonuç Tutanağına eksik yazılması

4- X Partisinin çeteledeki oylarının Sandık Sonuç Tutanağına fazla olarak yazılması

5- Partimizin Sandık Sonuç Tutanaklarındaki oylarının İlçe Birleştirme Tutanağına eksik yazılması

6- X Partisinin Sandık Sonuç Tutanaklarındaki oylarının İlçe Birleştirme Tutanağına fazla yazılması

7- X Partisinin Çeteledeki Oylarının Tutanakta Y Partisine Yazılması

8- X Partisinin Sandık Sonuç Tutanağındaki Oylarının Birleştirme Tutanağında Y Partisine Yazılması

9- Oyların yeniden sayılması

10- Geçersiz oylar nedeniyle yeniden sayım

 

ŞİKAYET DİLEKÇELERİ (Sayım-Döküm Bitene kadar)

1- 142 Belgesi ile oy kullanan kişiye oy kullanabileceği seçim türü/türlerinden fazla/farklı oy pusulası verilmesi

2- 142 Belgesi ile oy kullanan kişi sayısının sandık sonuç tutanağında yanlış bolüme yazılması

3- 142 Belgesinin Aslının Alınmaması

4- 142 Belgesinin Fotokopisiyle Oy Kullandırılması

5- 142 Belgesiyle Oy Kullanan Kişinin İsminin Seçmen Listesinin Sonuna Yazılmaması

6- Sandık Sonuç̧ Tutanaklarının Eksik Çıkması

7- Oy pusulaları ve zarfların sandık kurulu mührü̈ ile mühürlenmemesi

8- Süresinden Sonra Gelen Sandık Kurulu Üyesinin Göreve Başlatılması

9- Sandık Kurulu Başkanlığına Partili Üye Getirilmesi

10- Oy kullanırken seçmen bilgi kâğıdı istenmesi

11- İkametgâh ile oy kullandırılması

12- Belediye veya muhtarlıkça düzenlenmiş belgeyle oy kullanılması

13- Cep telefonu ile oy verme kabinine girilmesi

14- Oy kabinine birden fazla kişinin girmesi

15- Sandık Kurulu Başkan ve Üyelerinin oy verme kabinine girmesi

16- Sandık Kurulu Başkan ve Üyelerinin Seçmenlerin oy tercihlerini etkileyecek şekilde yönlendirmesi

17- Açık Oy Kullandırılması

18- Başkaları yerine toplu şekilde oy kullanılması

19- Seçmen listesinde kayıtlı olmayan kişilere oy kullandırılması

20- Seçmen listesinde oy kullanamayacağına dair şerh bulunan kişilere oy kullandırılması

21- Seçmene ikinci kez oy pusulası verilmesi

22- Süresinden sonra gelen seçmene oy kullandırılması

23- İtiraza yetkili kişilerin ve müşahitlerin sandık çevresine alınmaması

24- Kolluğun sandık çevresinde bulunması

25- Sandık Çevresinde Kolluk dışında silahlı kişilerin bulunması

26- Propaganda yasaklarına uyulmaması

27- Sandıkların oy vermenin bittiği saatten önce açılması

28- Sayım dökümde müşahitlerin sandık çevresinden çıkarılması

29- Sayım sırasında sınıf kapısının kapatılması

30- Fazla zarflardan geçersiz olanlar yerine geçerlilerin imha edilmesi

31- Bir seçim türüne ait geçersiz oy pusulası nedeniyle diğer pusulaların da geçersiz sayılması

32- Geçerli oy pusulalarının geçersiz sayılması

33- Geçersiz oy pusulalarının geçerli sayılması

34- Sandık sonuç tutanağının boş imzalatılması

35- Sandık sonuç tutanağının hatalı doldurulması

36- Mühürsüz_imzasız sandık sonuç tutanağı verilmesi

37- Sandık sonuç tutanağının verilmemesi

38- Oy torbalarını teslim edecek iki üyenin kurayla belirlenmemesi

39- Oy torbalarının tesliminde eşlik edilmesine izin verilmemesi

40- Geçerli oyların geçersiz sayılması ve geçersizlik sebeplerinin tutanağa yazılmaması

41- Boş